Informacja o wynikach rekrutacji uczestników 1. edycji projektu „Zdobywam wiedzę, zdobywam świat”

 

Informacja o wynikach rekrutacji uczestników 1. edycji projektu „Zdobywam wiedzę, zdobywam świat”.

 

Zakończyła się rekrutacja i kwalifikacja uczestników zadania 1. ww. projektu, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

 

Beneficjentami zadania 1. zostali:

2ta

 1. Patrycja Bałdyga
 2. Patryk Klimek
 3. Kinga Korszunow
 4. Agata Kowalska
 5. Gabriela Łopińska
 6. Nowak Adrian
 7. Bożena Pracka
 8. Andrzej Szymalak
 9. Justyna Tomczak
 10. Magdalena Wagner

 

3 ta

 1. Natalia Bańkowska
 2. Kamila Bożyk
 3. Natalia Dobrzelak
 4. Paulina Koślin
 5. Anna Olejniczak
 6. Rafał Owczarek
 7. Remigiusz Sowiński
 8. Magdalena Stasiak

 

3 tb

 1. Kamil Florczak
 2. Patryk Juszczak
 3. Klaudia Nastarowicz
 4. Patryk Pajor
 5. Michał Szutkowski
 6. Natalia Szwarc

 

Nabór trwa!

Informujemy, że jesteśmy w trakcie realizowania naboru uczniów, by realizować zadanie ! Projektu „Zdobywam wiedzę- zdobywam świat” ( 1 edycja). Cel główny tego zadania to  kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

Witamy na stronie projektu „Zdobywam wiedzę – zdobywam świat”

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu przygotowanego dla Uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi   projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Zdobywam wiedzę- zdobywam świat”. Projekt trwa dwa lata (01.01.2016- 31.12.2018)

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
  właściwych postaw/umiejętności
 2. Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
 4. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz
  narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej
  infrastruktury sieciowo-usługowej
 5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów
  w zakresie korzystania z narzędzi TIK, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Celem projektu dla 120 uczniów technikum jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne.

 

By cele projektu osiągnąć, podejmiemy następujące działania:

 1. wdrożymy projekt edukacyjny z zakresu przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu – warsztaty wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i lekcje planowe
 2. zorganizujemy zajęcia dodatkowe dla uczniów – 1326 h
 3. przeprowadzimy indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów – 480 h
 4. przeszkolimy nauczycieli – 400 h (poza tym 2 osoby ukończą studia podyplomowe z zakresu TIK)
 5. doposażymy pracownie w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 

Nabór uczestników rozpoczynamy już 01.02. 2017r!